Szurdokpüspöki gyógyító vize

  • PDF

Szurdokpüspökiben, Hollósdombon, az erdő szélén lévő, több ezer éves szent kutat újra láthatóvá, széppé tették, így érdemes ellátogatnunk erre a szent helyre. Gyógyító erejű pozitív energiavonalak, Szent György vonalak találkoznak ezen a helyen. Istenanyánk megtisztított szent kútjának közelében kőtalapzatra várfalat építettek, boltívekkel és gyógyító Táltos fénypadot állítottak. Újra a régi pompájában várja e szent hely a látogatókat, a gyógyulni vágyó embereket.

 

Csodálatos, gyógyító hatású  Istenanya szent kútjának vize Szurdokpüspöki Hollósdombján

Megvizsgálva Európa és a világ szent helyeit, olyan energiavonalak találkoznak itt, amelyek Fatimében, Lourdes-ban, vagy Dél-Amerika szent helyein is megtalálhatók. Ezeket pozitív energiavonalaknak, Szent György vonalaknak nevezzük. Ami különös, hogy ezeknek a pozitív energiavonalaknak különböző erősségi fokozatai mérhetőek: 1-től 7-es szintig mérik a pozitív zónák erősségét. Itt Szurdokpüspökiben egy hetes  és egy négyes erősségű pozitív földsugárzás találkozik, Istenanyánk szent kútjától néhány lépésnyire, éppen ott, ahol a Táltos fénypad áll. A kúton is átmegy ez a pozitív zóna, ez adja a víznek a gyógyító képességét.

A kútban lévő víz minden egyes molekulája bipoláris, két kis pólusa van minden vízmolekulának. A fellelhető vizek általában rendezetlen szerkezetben kerülnek a felszínre. Különösen akkor, ha a víz távvezetékekbe, vízvezetékekbe kerülnek. Ennek a kútnak a vize, – mivel egy pozitív energiazónában van – vízmolekulái rendezett állapotba kerülnek, rendezetté válnak a pozitív és a negatív pólusai.


Ha valaki ebből a vízből iszik, vagy ebben a vízben áztatja a lábát, kezét, bármelyik fájó testrészét, a vízmolekulák hatnak az emberi testben lévő vízmolekulákra, rendezik az emberi test vizenyős részeit. A beteg szervek, testrészek állapota – amely a rendezetlen állapotban lévő molekulákat, energiákat jelképezi – rendeződik.

Szurdokpüspöki különös helye, a Hollósdomb

A faluban van egy különös hely, amely itt van mellettünk, Hollósdomb a neve. Nemcsak a magyar hagyományban, a világ egyházi hagyományában is sokat beszélnek a hollókról. Ahol megjelenik a holló, ott egy szentség is megjelenik. Gondoljunk Thébai Szent Pálra, aki Egyiptomban, a sivatagban visszavonultan él egy kis oázisban. Minden nap egy holló egy fél cipót hoz neki élelemül. Thébai Szent Pált meglátogatja Thébai Szent Antal. Megjelenik a holló, az Isten égi madara, nem fél cipót hoz élelemül, hanem egy egész cipót, mert tudja, hogy ketten vannak. Elfogyasztják a cipót, majd Thébai Szent Antal visszavonul a másik oázisba, ahol ő él a tanítványaival. Mátyás király életét többször megmentik a hollók. Amikor Vitéz János és Janus Pannonius összeesküvést szőnek ellene, hírül adják a hollók, hogy vigyáznia kell, mert a vesztét akarják. Mátyás király a hollóknak, Istenanyánk madarainak köszönheti életét.

Folytathatnánk a mitológiát, de maradjunk Szurdokpüspökinél. A Hollósdomb az a hely, ahol leszálltak a holló akkor, amikor Istenanyánk erre a helyre leereszkedett. 28 ezer évvel ezelőtt történt ez. Istenanyánk fényes madár alakjában szállt le a Föld néhány pontjára, keresve a helyet leendő gyermekeinek, a 12 szent szellemnek. Leszállt itt Szurdokpüspökiben, leszállt a Pilisben, leszállt Spanyolországban, Montserratban, leszállt Indiában, Dél-Amerikában. A régi, ősi mítosz így szól: Istenanya fényes madár alakjában leszállt a Földre, 12 szent gyermeknek adott életet, hat fiúnak és hat lánynak. Ezek voltak azok a szentek, akik az Isten egy különös programjával ajándékozták meg az emberiséget.

Ez a hely őriz egy 28 ezer éves mítoszt, őriz egy kétezer éves valóságot, Szűz Mária valóságát, és őriz néhány legendát. A helyi hagyomány arról is beszámol, hogy valamikor, a török idők táján járt itt egy asszony, aki belemosta pelenkáját a szent kútba. Szűz Mária szellemének ez nagyon rosszul esett, és elhagyta ezt a helyet. Amikor hallunk egy ilyen történetet, az ember nem jó szájízzel megy ki egy ilyen helyre.

Európában megfigyelhető több régi szent helyen, hogy két olyan történetet találtak ki, (azok az emberek, akik nem akarták, hogy az emberek szent helyekre járjanak) amelyek nagyon összeesnek. Ez a két történet a következőképpen hangzik: vagy pelenkát mosnak a szent kutak vizébe, vagy meggyilkolt ember véres rongyát. Ha valaki utánanéz a régi elbeszéléseknek, ezt a két történetet megtaláljuk több száz helyen, Magyarországon is. Nagyon sok magyarországi szent hely ezeket az elbeszéléseket hordozza.

Tipp: tekintse meg ingatlan ajánlatunkat - Szurdokpüspöki területek

Forrás:

cikk:    www.programturizmus.huwww.szellemvilag.hu

kép:    www.szellemvilag.hu

Mottónk

Mindenkinek ajánljuk, hogy legalább egyszer tegyen egy kirándulást a varázslatos mátrai hegyvidéken, és ha teheti, válassza lakóhelyéül is...

Elérhetőségek

Ábrahám Gyula

+003670/ 380 5478
Email : abris.muzsla@gmail.com
www.nezzbe.hu